Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi A.Ş. (SBÜ TEKMER A.Ş.)’nin ve 2022 yılının ilk İcra Komitesi Toplantısı 15 Haziran 2022 Çarşamba günü Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (METÜM)’nde gerçekleştirildi.

Toplantıya, KOSGEB OSTİM Müdürü Hasan ŞENEL, METÜM Müdürü Prof. Dr. Simel AYYILDIZ ve SBÜ TEKMER A.Ş. Genel Müdürü Gözde TÜYSÜZ İcra Komitesi üyeleri olarak katılım gösterdi. Ayrıca, TEKNOPOL İstanbul Genel Müdürü ve SBÜ TEKMER A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Dr.Öğr.Üyesi Orhan ÇÖMLEK ve KOSGEB uzmanı M. Tuğrul ÖZENBAŞ da toplantıda yer alarak değerli görüşlerini sundular.  

Toplantı kapsamında, TEKMER’in günümüze kadar olan faaliyetleri, Ar-Ge projesi başvurularıyla TEKMER’de yer almak isteyen işletmelerin değerlendirilmesi ve proje kapsamında yapılacak olan eğitim-etkinlik faaliyetleri ana gündem maddeleri olarak görüşüldü ve değerlendirmeler yapıldı.

Ayrıca, toplantıda, TEKMER’de yer alacak olan girişicimlerin ve işletmelerin aynı zamanda METÜM’ün alt yapısından etkin bir şekilde faydalanabilmesi açısından SBÜ TEKMER A.Ş. ve METÜM arasında yapılabilecek olan iş birlikleri hakkında değerlendirme yapıldı.  Komite üyelerinin ve katılımcıların öneri ve değerlendirmelerinin ardından toplantı sona erdi.

Toplantı sonrasında, METÜM ziyaret edilerek yapılan çalışmalar ve alt yapılarında bulunan laboratuvarlar hakkında METÜM Müdürü Prof.Dr. Simel AYYILDIZ tarafından bilgilendirme yapıldı.