Değerli Katılımcılar,

Yoğun talep üzerine Dijital Sağlık Kümelenmesi (Hiser) Projesi Başvuruları 20 Aralık 2023 Çarşamba  günü mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

Ticaret Bakanlığı’nın 2015/8 Sayılı “Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Arttırılması Projesi Desteği (Hiser)” Kapsamında ve Merkezimiz Koordinasyonunda Dijital Sağlık Sektörüne Yönelik Kümelenme Projesi Hayata Geçirilecektir. Bu amaçla projede yer alacak ve destekten yararlanacak firmalar belirlenecektir. Projeye dahil olacak firma sayısı sınırlıdır ve ilk başvuru yapan firmalara öncelik verilecektir. Başvurular sonrası dijital sağlık kümesi oluşturulacaktır.

Proje 3 Aşamalı Olarak Yürütülecektir:

 1. İhtiyaç Analizi: Firmaların, ihracat, uluslararası pazar bilgisi, yönetim ve üretim süreçleri gibi alanlarda yaşadıkları ortak sorunların belirlenmesine yönelik ihtiyaç analizinin yapılması ve yurt dışında bulunan potansiyel alıcıların veya hedef pazarların profesyonel anlamda belirlenmesi, firmaların ihracatlarını arttırabilmek adına yol haritası çizilmesi,
 2. Eğitim ve Danışmanlık: (Bilişim Şirketlerinde Dış Ticaret Yönetimi, Dijital Pazarlama ve Veri Yönetimi, Markalaşma, İnovasyon ve Kümelenme, Kurumsallaşma ve İnsan Kaynakları Yönetimi, Yazılım Şirketlerinde Ürün Yönetimi vb.) programlarından faydalanılması,
 3. Yurt Dışı Pazarlama: Hedef pazarlara yönelik pazar ziyaretlerinin yapılması ile üreticilerin vizyonunun genişletilmesi ve uluslararası pazarın istekleri doğrultusunda üretim yapılması, eşleştirme faaliyetleri ile projenin bölgede rekabetsel avantajların belirlenmesi faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

İlgilenen Firmalarda Aranan Şartlar:

 1. Proje’de yer almak isteyen firmaların Ankara ya da çevresinde bilişim sektöründe tercihen dijital sağlık yazılımı alanında faaliyet göstermeleri,
 2. Firmaların HİB üyesi olması,
 3. Firmaların İngilizce web sitesine sahip olması,
 4. Destekten faydalanmak isteyen firmaların iş birliğine açık olmaları,
 5. Projede yer alacak firmaların 36 ay boyunca faaliyet ve belirlenecek etkinliklere aktif olarak katılma isteklerinin olması,
 6. Firma yapılarının şahıs şirketi olmaması,
 7. 5447 sayılı Karar kapsamında proje/faaliyette ilk defa yer alacak tüm firmaların, Karar’ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi'nin 4 üncü maddesinde ifade edilen Şirket Bilgi Formu ve Destek Taahhütnamesi ve ekinde yer alan belgeleri, KEP üzerinden Hizmet İhracatçıları Birliği’ne iletmesi (Söz konusu bilgi ve belgelere aşağıda yer alan bağlantıdaki “Temel Bilgi ve Belgeler” bölümünden erişim sağlanabilmektedir.https://ticaret.gov.tr/destekler/hizmet-sektoru-destekleri/bilisim/temel-bilgi-ve-belgeler
 8. Firmaların Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi’ne (DYS) kaydolması https://www.ticaret.gov.tr/destekler/destek-yonetim-sistemi-dys gerekmektedir.

HİSER projesi kapsamında aşağıda yer alan harcamalar proje süresince (3 yıl) Ticaret Bakanlığı tarafından %75 oranında desteklenmektedir, kalan %25’lik kısım katılımcı şirketler tarafından karşılanacaktır.

 • İhtiyaç analizi,
 • Eğitimler,
 • Danışmanlık,
 • Sektörel Ticaret Heyeti/ Alım Heyeti (konaklama ulaşım, danışmanlık, tanıtım vb.)

Söz konusu projede yer almak isteyen firmaların altta yer alan Ek'li formları en geç 20 Aralık 2023 mesai bitimine kadar tarafımıza e-posta ile (info@sbutekmer.com) iletmeleri gerekmektedir.

EK : sirket_katilimci_talep_yazisi_ek3_43764.docx

EK 2 : hiser_firma_katilimci_basvuru_formu_ek2_60275.xlsx